Így dolgozunk

A gazdaság hatékony működésének alapja a lakóhelyeket a munkahelyekkel és a termelőbázisokkal összekötő infrastruktúra hálózatok megfelelő színvonalú és minőségű kiépítettsége. Mérnöki irodánk komplexitása révén e bonyolult műszaki rendszer fejlesztése során felmerülő feladatokat szinte teljes körűen el tudja látni, legyen szó; kisléptékű épületek felújításáról vagy egyedülálló műszaki tartalmú kutatóbázis megépítéséről, városi közutak vagy többszintű autópálya csomópontok megvalósításáról, a vasúti közlekedés biztonságát fokozó irányító- vezérlő és ellenőrző rendszerek kiépítéséről vagy a kötöttpályás városi és az országos vasúti hálózatok korszerűsítése során felmerülő mérnöki feladatokról.
Az ECO-TEC Kft. kölcsönösen előnyös stratégiai partnerhálózatot alakított ki, amelyben tömörülő szakértelem, szaktudás, tapasztalat és nem utolsó sorban a koncentrált mérnöki kapacitás képessé tesz bennünket arra, hogy az ország bármely pontján vállalhassunk megbízásokat.

MEGBÍZÓINKNAK SZAKMAI TÁMOGATÁST NYÚJTUNK

• tenderek előkészítésével és lebonyolításával
• kivitelezés műszaki ellenőrzésével és lebonyolításával
• tervellenőri szolgáltatásokkal
• beruházásokat lezáró jogi, műszaki és pénzügyi jelentések készítésével
• megvalósíthatósági tanulmányokkal
• megvalósítás jogi hátterének felülvizsgálatával
• beruházások pénzügyi modellezésének elkészítésével
• pénzügyi optimalizálásra vonatkozó javaslatok készítésével
• pénzügyi teljesítéseket alátámasztó ellenőrzések végrehajtásával
• ingatlanfejlesztési,- és hasznosítási tanácsadással.

SZOLGÁLTATÁSAINK

ÁGAZATAINK SZAKTERÜLETEI:
Országos közúthálózat fejlesztés területén
 • útépítés
 • műtárgyépítés (közúti-, vasúti-, csomóponti műtárgyak és folyami hidak)
 • vízelvezetés, vízépítés
 • közműépítések
Kötöttpályás közlekedési infrastruktúra területén
 • helyi, városi és országos közforgalmú vasúti pályaépítés
 • távközlési-, adatátviteli- és hírközlési rendszerek
 • erősáramú távvezérlő rendszerek
 • biztosítóberendezési-, vasúti forgalmi-, közlekedést irányító- és vonatvezérlő rendszerek
Városi közlekedés területén
 • villamos és trolibusz járművek beszerzése és ezek engedélyeztetése
 • járműbeszerzésekhez kapcsolódó technológiák (kocsiszínek berendezései)
Magasépítési területén
 • műemlék épületek felújítása
 • kereskedelmi ingatlanok megvalósítása
 • energetikai projektek megvalósítása
 • speciális kutatási célú építmények megvalósítása
 • vasúti közlekedést kiszolgáló épületek megvalósítása