CÉGTÖRTÉNET – 10 ÉV

Az ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Kft-t, nemzetközi karrierje során szerzett tapasztalataira támaszkodva és előre látva a hazai piaci igényeket, Elekes Márton ( † 2010) okleveles közlekedésmérnök hozta létre 2007-ben. A Cég megalapításának célja és fő profilja infrastrukturális beruházásokhoz mérnöki szolgáltatás nyújtása, ezen belül műszaki tanácsadás, közbeszerzési tanácsadás, projekt előkészítés és lebonyolítás, terveztetés, műszaki ellenőrzés, műszaki szakértés. Az ECO-TEC Kft. 2009-ben vett részt az első jelentős nagyberuházáson. A budapesti Margit-híd a II. Világháborút követő helyreállítása után csupán egyszer került részleges felújításra. Az ECO-TEC Kft. és a dr. Ráday Mérnöki Iroda Kft. által alkotott Konzorcium mérnökei, tanácsadóként és műszaki ellenőrként vettek részt a 2009-2011 évek között megvalósult második teljes körű híd rekonstrukcióban.

2012-ben megváltozott a Cég tulajdonosi köre, amely ugyan együtt járt egy új menedzsment felállításával, de megmaradtak az alapításkor kitűzött célok. Az új menedzsment és az általuk létrehozott új cégstruktúra jól tudott alkalmazkodni a Magyarországon elindított, ambiciózus infrastrukturális programok miatt kibővülő piac elvárásaihoz.

2013-ban profilbővítésként létrehoztuk a Közúti Ágazatot. Az új szervezeti egység szakemberei jelentős, nagy projekteken szerzett személyes referenciákkal érkeztek hozzánk. A kezdetektől a Cég fő profilját alkotó Kötöttpályás Üzletág két részre vált; PML (Pálya és Mérnöki Létesítmények) Ágazat, valamint TEB (Távközlés, Erősáram, Biztosítóberendezések) és Városi Közlekedés Ágazat jöttek létre.

2014-re a Társaság munkavállalóinak létszáma elérte, sőt az év végére meg is haladta az 50 főt. A megemelkedett számú szerződések miatt, a napi munkát kiszolgáló, a kor elvárásainak és színvonalának megfelelő informatikai rendszer került kiépítésre, jelentős szoftverfejlesztéseket hajtottunk végre és szigorú adatvédelmi intézkedések kerültek bevezetésre. 2014 februárjában egy modern, minden igényt kielégítő központi elhelyezkedésű irodába helyeztük át a Cég székhelyét.

2017-es évben a központi iroda mellett az ország hat különböző pontján működtettünk vidéki projekt irodákat.

A MÁSODIK 5 ÉV – SZERVEZET, ÉPÍTÉS, NÖVEKEDÉS

2012-2017

JÖVŐKÉPÜNK


Az elmúlt 10 év során megszerzett tapasztalatainkra támaszkodva és az egyre szélesebb szakterületekre kiterjedő referenciáink által nyújtott lehetőségeket kihasználva folyamatosan készülünk a következő 10 év kihívásaira. Kutatjuk a mérnöki munka kereteinek kitágítását kínáló új területeket, elöljáró szerepre törünk a környezettudatosság és a fenntarthatóság célkitűzéseinek mérnöki alkalmazásában. A Társaságunkban koncentrálódó tudást és erőforrásokat a hatékony jövőépítés szolgálatába kívánjuk állítani.